Kalpošana Dievam, kalpošana cilvēkiem

Ziedojumi - Draudze Dieva mantinieki


Jūsu līdzekļi tiks izmantoti, lai īstenotu draudzes programmas, kuru galvenais mērķis ir izplatīt Dieva Valstību pa visu zemi.


Jelgavas evaņģēliskās ticības kristiešu draudze „Dieva mantinieki” Reģ.Nr. 90000816402 AS "Citadele banka", kods PARXLV22 Norēķinu konts Nr. LV17 PARX 0012 7265 9000 1. Pērnavas ielā 2-46, Jelgavā, LV-3004, Latvijā (Юридический адрес).

Norādiet maksājuma mērķi: ZIEDOJUMS