Kalpošana Dievam, kalpošana cilvēkiem

Kalpošanas | Dieva mantinieki


Draudze "Dieva mantinieki" ir aicināta vest cilvēkus pie glābjošas ticības, palīdzēt garīgā izaugsmē un mudināt kalpot Dievam un citiem.