Kalpošana Dievam, kalpošana cilvēkiem

Par mums


Draudze "Dieva mantinieki" ir aicināta vest cilvēkus pie glābjošas ticības, palīdzēt garīgā izaugsmē un mudināt kalpot Dievam un citiem.

Mēs ticam, ka Dievs mums palīdz paveikt daudz ko priekš sabiedrības garīgās atjaunošanās